ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

BigLogoImage

Οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ βρίσκονται στον σύνδεσμο πάνω δεξιά όπου εμπεριέχονται και ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ,
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΑ 62599/26-8-2021 (ΦΕΚ 4279/Β/16-9-2021).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. - ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022) ΠΑΤΗΣΤΕ εδώ.

Επαλήθευση Γνησιότητας Βεβαιώσεων που εκδίδονται από το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών εδώ

Επαλήθευση Γνησιότητας Αρχείων που έχουν υποβληθεί μέσω αιτήσεων (εγγραφής ή επικαιροποίησης στοιχείων/αρχείων) στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών εδώ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU