ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

BigLogoImage

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ,
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΑ 62599/26-8-2021 (ΦΕΚ 4279/Β/16-9-2021).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα μιας Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, που έχει εκδοθεί από το Π.Σ. Εργάνη, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω υπηρεσία εδώ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU